Uw belastingaangifte over 2014 – waar moet u op letten?

Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn: Vanaf 1 maart kunt u uw belastingaangifte indienen. Dat kon al eerder, maar in ieder geval vanaf 1 maart staat uw vooringevulde aangifte klaar op het beveiligde gedeelte van belastingdienst.nl. Een goed moment dus om nog even wat veranderingen op een rijtje te zetten waar u rekening mee kunt houden.

Of u zelf de belastingaangifte doet of hiervoor een adviseur inschakelt, het is goed te beseffen dat u altijd zelf verantwoordelijk blijft voor de inhoud. Dus zelfs de gegevens die de Belastingdienst vooraf invult zult u goed moeten controleren, want u bent verantwoordelijk!

Vlak voor het begin van 2014 werden er nog een aantal heffingskortingen veranderd, maar de Belastingdienst heeft de voorlopige aanslagen daar niet meer op kunnen aanpassen. Het is me opgevallen dat ook enkele salarisadministraties blijkbaar niet op tijd konden worden aangepast. Misschien blijkt achteraf dat u hierdoor moet bijbetalen.

Het tarief van de hypotheekrenteaftrek wordt in de komende jaren in stapjes verlaagd naar maximaal 38%. Als uw bruto inkomen in 2014 meer dan € 56.532  was, dan kunt u de hypotheekrente niet meer tegen 52% aftrekken maar tegen 51,5%.

De mogelijkheden om zorgkosten af te trekken zijn verder beperkt. Sinds 1 januari 2014 zijn niet meer aftrekbaar: de kosten voor bepaalde hulpmiddelen voor mobiliteit en aanpassingen aan een woning. Als u al eerder bijvoorbeeld een scootmobiel heeft aangeschaft en hierop afschrijft, dan mag u het afschrijvingsbedrag nog wel aftrekken.

Voor periodieke giften aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) was het eerst nodig deze vast te leggen in een notariële akte. Vanaf 2014 mag dit ook vastgelegd worden in een gewone schriftelijke overeenkomst.

Vanaf 2014 zijn ook de voorwaarden gewijzigd waaronder u fiscaal partner bent met een ander. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, dan is uw echtgenoot of partner altijd uw fiscaal partner. Maar als u ongehuwd samenwoont, dan zijn er diverse voorwaarden die bepalen wie uw fiscaal partner is. Het kan zelfs zijn dat u met meerdere personen tegelijk aan die voorwaarden voldoet. De rangorde van de voorwaarden bepaalt dan wie uw fiscaal partner is. Als u in de loop van 2014 bent gescheiden en daardoor tijdelijk bij iemand anders inwoont of als u in een samengesteld gezin woont, dan kunnen er onverwachte partnerschappen ontstaan. Het is dan belangrijk om u goed te informeren. Met een fiscaal partner kunt u schuiven met diverse aftrekposten, maar bedenk wel dat dit altijd vrijwillig is. Als u onbedoeld fiscaal partner bent, dan kunt u er natuurlijk ook voor kiezen dat ieder zijn eigen aftrekposten opvoert.

De Belastingdienst probeert de belastingaangifte steeds eenvoudiger te maken, maar daaraan kleven ook nadelen. Gemakzucht kan er toe leiden dat niet alle fiscale mogelijkheden worden benut. En een voordeel in dit jaar kan een nadeel blijken in latere jaren. Laat u daarom bijstaan door een deskundig adviseur. Een financieel planner met het FFP-keurmerk kijkt niet alleen naar uw belastingaangifte, maar houdt rekening met uw hele financiële situatie en al uw financiële doelen.